โซนคาเฟ่

ห้องประชุมโซนคาเฟ ตั้งอยู่ศูนย์เรียนรู้อาหารไทย ชั้น 2 โซนคาเฟ มีพื้นที่ 200 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรมและสัมนาขนาดกลาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ที่จะนำการประชุมหรือสัมนาของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้ถึงเป้าหมาย และทางศูนย์การเรียนรู้มีบริการหลากหลายรูปแบบตามที่ผู้จัดสัมนาต้องการ

ความจุ : 180 ที่นั่ง