กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาล

02.10.2560

Facebook Addthis
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาล
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
(Enhancing Thai Halal Food) ปีงบประมาณ 2561.


สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ                                 
จะได้รับการให้คำปรึกษาเชิงลึก ในสาขาต่างๆ ดังนี้
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์   8 MD
  • มาตรฐานฮาลาล  5  MD
  • พัฒนาบรรจุภัณฑ์  4 MD
  • วางผังการผลิต 8 MD
  • แผนการตลาด  6 MD
  • การสนับสนุน
- ค่าใช้จ่ายการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รายละ 120,000 บาท
- ค่าตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล ไม่เกิน  18,000 บาท
- ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสถาบันอาหาร ไม่เกิน  42,000 บาท   

กลุ่มเป้าหมาย :   ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   ผู้ผลิตสินค้าอาหารฮาลาล
  •   ทั่วประเทศ จำนวน 20 สถานประกอบการ

สอบถามข้อมูล และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่  0 2422 8688 ต่อ 8120  (มณีรัตน์)
E-mail : maneerat@nfi.or.th
สถาบันอาหาร  กระทรวงอุตสาหกรรม
เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

สมัครด่วน !!  ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 20 สถานประกอบการเท่านั้น
 
ย้อนกลับ