พิธีทำบุญ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561

08.01.2561

Facebook Addthis
วันที่ 8 มกราคม 2561 ทางศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ได้มีการจัดทำบุญ ขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย 
ในการนี้ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพระยาศิริไอยศวรรย์ มาทำพิธี เพื่อเป็นสิริมงคล และมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธี จำนวนกว่า 70 ท่านย้อนกลับ