กิจกรรมการพัฒนา SMEsเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานสากล (อาหารแปรรูป)

17.01.2561

Facebook Addthis
วันที่ 17 มกราคม 2561 ทางศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา SMEsเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานสากล (อาหารแปรรูป) กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร และเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 80 ท่าน ภายในงานยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษากับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และยังได้ชมส่วนงานต่างๆภายในสถาบันอาหารย้อนกลับ