อบรมหัวข้อ "Global Food Business Development for Executive"

31.10.2559

Facebook Addthis

การอบรมหัวข้อ "Global Food Business Development for Executive"
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30
ณ ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
โดย ผอ.ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกล่าวเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ "นวัตกรรมธุรกิจอาหารในปัจจุบัน และบทบาทสถาบันอาหาร"
ย้อนกลับ