อวย

14.11.2559

Facebook Addthis

หม้อเขียว หรือ หม้ออวย หรือหม้อแหล็งแฉ็ง(ภาษาใต้) ทำด้วยเหล็กเคลือบ หรือทำด้วยทองเหลืองหรือทองแดง สามารถใส่อาหารได้หลากหลาย ราคา 300 บาท
ย้อนกลับ