ศูนย์การเรียนรู้ อาหารไทย

2014 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์ : สนใจใช้บริการพื้นที่ เพื่อจัด ประชุม/อบรม/สัมมนา คุณชุติมา ต่อ 2201 สนใจใช้บริการพื้นที่ เพื่อ เรียนทำอาหารไทย ใช้พื้นที่จัดหลักสูตรเรียนรู้การทำอาหาร คุณอัญชลี ต่อ 2606 สนใจชมนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย คุณวารรีรัตน์ ต่อ 9201

แฟ็กซ์ : 0-2883-5852

อีเมล : tfh@nfi.or.th

จันทร์ – ศุกร์ : 09.00 – 17.00 น.

ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ข้อความ
พิมพ์ตามรูปภาพ