ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยชั้น 3

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น3 ประกอบด้วยห้องอบรมขนาดแกรนด์บอลรูม และห้องขนาดเล็ก และยังมีห้องคุ๊กกิ้งคลาสเอาไว้เพื่อเรียนคลาสทำอาหาร