Thai Food Heritage, 2nd Floor

พื้นที่จัดการแสดงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยที่พรั่งพร้อมไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหาร และสัมผัสกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย