ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยชั้น 2

พื้นที่จัดการแสดงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยที่พรั่งพร้อมไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหาร และสัมผัสกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย