สถาบันอาหาร ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้ริเริ่มแนวคิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) ซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานทางปัญญาผ่านรูปแบบ “พื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” ครั้งแรกในวงการอุตสาหกรรมอาหารไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลด้านอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการชี้นำทิศทาง โอกาส และการสร้างสรรค์ ร่วมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของการแข่งขันในอุตสาหกรรม อาหารในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเกิด ความรัก ความภาคภูมิใจ และการตื่นตัวในคุณค่าของ “วัฒนธรรมที่มีอรรถรสในอาหารไทย”

ตารางกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

งานประชุมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ MK ปลอดภัยไร้ผงชูรส

15.01.2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 ทางศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ MK ปลอยภัยไร้ผงชูรส โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหาร MK เข้าร่ว…

อ่านข่าวทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

05.01.2561

วันที่ 5 มกราคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหารโดยมี ทีมงานศูนย์การเรียนรู้อาหาร…

อ่านข่าวทั้งหมด

พิธีทำบุญ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561

08.01.2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 ทางศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ได้มีการจัดทำบุญ ขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย  ในการนี้ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป …

อ่านข่าวทั้งหมด

วิทยาลัยดุสิตธานี เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

10.01.2561

วันที่ 4 มกราคม 2561 ดร.ศิริพงศ์ รองอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และทีมงานของทางวิทยาลัยดุสิตธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหารโดยมี ดร บัณฑิต เรืองตระกูล รองผู้อ…

อ่านข่าวทั้งหมด

สศอ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

06.10.2560

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ทางศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ได้รับเกียรติอย่างยิ่ง จากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเ…

อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาล

02.10.2560

กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) ปีงบประมาณ 2561. สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงกา…

อ่านข่าวทั้งหมด

Thailand Food Innovation

12.09.2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน "งานประกาศแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย" วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ลานอีเดน ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รายละเอีย…

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย เปิดให้จองการเข้าชม เป็นหมู่คณะได้แล้ว

31.10.2559

ขณะนี้ทาง Thai Food Heritage ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย เปิดให้จองการเข้าชม เป็นหมู่คณะได้แล้วครับ โดยผ่านสองช่องทางหลักดังนี้ครับ 1.Email โดยตรงมาที่ tfh@nfi.or.th โดยสามารถแจ้งร…

อ่านข่าวทั้งหมด

อบรมหัวข้อ "Global Food Business Development for Executive"

31.10.2559

การอบรมหัวข้อ "Global Food Business Development for Executive" วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 ณ ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กระทรวงอ…

อ่านข่าวทั้งหมด