ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยชั้น 1

บริเวณโถงต้อนรับชั้น 1 เป็นที่ตั้งของออฟฟิศสำนักงานศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยและชั้นโชว์สินค้าพรีมี่ยมของที่ระลึกมีจำหน่าย ณ จุดนี้ครับ และยังมีมุมนั่งเล่นที่มีหนังสือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารให้ได้อ่านกันครับ  เป็นพื้นที่นำเสนอความเป็นศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ในมุมต่างๆ ผ่านของที่ระลึกผ่านตัวหนังสือในหลากหลายรูปแบบ