ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยมีบริการห้องประชุมห้องฝึกอบรม ที่มีขนาดหลากหลาย ตั้งแต่ 20 คน ถึง 180 คน ทุกห้องมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน พร้อมอาหารจัดเลี้ยงรสเลิศ โดยสามารถให้บริการใช้ห้องประชุมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ รูปแบบของห้องประชุมและสัมนามีหลากหลายแบบได้แก่

ตรวจสอบตารางห้องประชุม

ห้อง Function Room1

ความจุ : 150 ที่นั่ง

ห้องประชุมและอบรมFunction Room1 มีพื้นที่ 256 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรมและสัมมนาขนาดกลาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รายละเอียดทั้งหมด

ห้อง Function Room2

ความจุ : 100 ที่นั่ง

ห้องประชุมและอบรมFunction Room2 มีพื้นที่ 192 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรสัมมนาและประชุมขนาดเล็ก มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รายละเอียดทั้งหมด

ห้อง Grand Ballroom

ความจุ : 250 ที่นั่ง

ห้องประชุมอบรมและจัดเลี้ยง Grand Ballroom มีพื้นที่ 448 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรมสัมมนาประชุมหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รายละเอียดทั้งหมด

Cooking Class


ห้อง Cooking Class 6 Station มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สำหรับการรังสรรค์เมนูต่างๆ เหมาะสำหรับการใช้งานสอนการเรียนปรุงอาหารหรือสอนการทำเบเกอรี่ต่างๆ รายละเอียดทั้งหมด

ห้อง Demo Station

ความจุ : 60 ที่นั่ง

ห้องประชุมและอบรมFunction Room3 มีพื้นที่ 142 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรสัมมนาและประชุมขนาดเล็ก มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รายละเอียดทั้งหมด

โซนคาเฟ

ความจุ : 180 ที่นั่ง

ห้องประชุมโซนคาเฟ มีพื้นที่ 200 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรมและสัมนาขนาดใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและทีมงานที่เชียวชาญคอยดูแล...

รายละเอียดทั้งหมด