ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยมีบริการห้องประชุมห้องฝึกอบรม ที่มีขนาดหลากหลาย ตั้งแต่ 20 คน ถึง 180 คน ทุกห้องมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน พร้อมอาหารจัดเลี้ยงรสเลิศ โดยสามารถให้บริการใช้ห้องประชุมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ รูปแบบของห้องประชุมและสัมนามีหลากหลายแบบได้แก่

ตรวจสอบตารางห้องประชุม

ห้อง อมรินทร์

ความจุ : 150 ที่นั่ง

ห้อง"อมรินทร์" มีพื้นที่ 256 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรมและสัมมนาขนาดกลาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รายละเอียดทั้งหมด

ห้อง ปิ่นเกล้า

ความจุ : 100 ที่นั่ง

ห้อง"ปิ่นเกล้า" มีพื้นที่ 192 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรมสัมมนาและประชุมขนาดเล็ก มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รายละเอียดทั้งหมด

อมรินทร์ปิ่นเกล้า Grand Ballroom

ความจุ : 250 ที่นั่ง

ห้อง"อมรินทร์ปิ่นเกล้า Grand Ballroom" มีพื้นที่ 448 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรมสัมมนาประชุมหรือจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รายละเอียดทั้งหมด

โซนคาเฟ่

ความจุ : 180 ที่นั่ง

ห้องประชุมโซนคาเฟ มีพื้นที่ 200 ตารางเมตร เหมาะสำหรับการอบรมและสัมมนาขนาดใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและทีมงานที่เชียวชาญคอยดูแล...

รายละเอียดทั้งหมด