ตารางกิจกรรม

ข่าวสารของศูนย์
การเรียนรู้อาหารไทย

งานประชุมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ MK ปลอดภัยไร้ผงชูรส

15.01.2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 ทางศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ MK ปลอยภัยไร้ผงชูรส โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร และคณะผู้บริหาร MK เข้าร่ว…

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

05.01.2561

วันที่ 5 มกราคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหารโดยมี ทีมงานศูนย์การเรียนรู้อาหาร…

พิธีทำบุญ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561

08.01.2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 ทางศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ได้มีการจัดทำบุญ ขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุมใหม่ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย  ในการนี้ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป …

วิทยาลัยดุสิตธานี เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

10.01.2561

วันที่ 4 มกราคม 2561 ดร.ศิริพงศ์ รองอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และทีมงานของทางวิทยาลัยดุสิตธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหารโดยมี ดร บัณฑิต เรืองตระกูล รองผู้อ…

สศอ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

06.10.2560

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ทางศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ได้รับเกียรติอย่างยิ่ง จากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเ…

กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาล

02.10.2560

กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) ปีงบประมาณ 2561. สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงกา…