ตารางกิจกรรม

ข่าวสารของศูนย์
การเรียนรู้อาหารไทย

Thailand Food Innovation

12.09.2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน "งานประกาศแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย" วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ลานอีเดน ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รายละเอีย…

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย เปิดให้จองการเข้าชม เป็นหมู่คณะได้แล้ว

31.10.2559

ขณะนี้ทาง Thai Food Heritage ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย เปิดให้จองการเข้าชม เป็นหมู่คณะได้แล้วครับ โดยผ่านสองช่องทางหลักดังนี้ครับ 1.Email โดยตรงมาที่ tfh@nfi.or.th โดยสามารถแจ้งร…

อบรมหัวข้อ "Global Food Business Development for Executive"

31.10.2559

การอบรมหัวข้อ "Global Food Business Development for Executive" วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 ณ ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กระทรวงอ…