โซนการจัดแสดงที่ 1 สวรรณภูมิดินแดนอุดมสมบูรณ์

นำเสนอความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทนที่พรั่งพร้อมไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหาร วัตถุดิบของอาหารที่เปลี่ยมด้วยคุณภาพจากความสมบูรณ์ของทรัพยาการธรรมชาติ ทำให้เกษตรกรเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงประเทศไทยมาช้านานและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆของโลก