สศอ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

06.10.2560

Facebook Addthis
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ทางศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ได้รับเกียรติอย่างยิ่ง จากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
โดยมี นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับ

ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

ย้อนกลับ