วิทยาลัยดุสิตธานี เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

10.01.2561

Facebook Addthis
วันที่ 4 มกราคม 2561 ดร.ศิริพงศ์ รองอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และทีมงานของทางวิทยาลัยดุสิตธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหารโดยมี ดร บัณฑิต เรืองตระกูล รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และทีมงานศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร 
ย้อนกลับ