อาหารไทยภาคเหนือ

Facebook Addthis

 

ภาคเหนือประกอบด้วย ๑๗ จังหวัดที่มีภูมิประเทศต่างกัน ทั้งที่ราบและภูเขา ตลอดจนมีชาติพันธ์ที่หลากหลาย ทำให้อาหารท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน แต่มีลักษณะร่วมกัน คือ อาหารเหนือมีรสชาติอ่อน กลมกล่อม ไม่จัดจ้าน นิยมกินผักเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักพื้นบ้าน ซึ่งมีอยู่อย่างอุดมสมบูณ์

อาหารเหนือที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ อาหารเหนือที่นิยมบริโภคกันในภาคเหนือตอนบน เรียกกันว่าอาหารล้านนา ซึ่งนิยมกินข้าวเหนียวเป็นหลัก กินกับกับข้าวที่ปรุงด้วยการแกง การจอ การส้า การยำ การเจียว การคั่วหรือผัด ซึ่งมักมีลักษณะข้น น้ำน้อยหรือแห้ง เพื่อให้เหมาะกับการจิ้มด้วยข้าวเหนียว แนมด้วยผักสด

อาหารเหนือที่เป็นที่นิยม และรู้จักกันของภาคอื่นๆ ได้แก่ น้ำพริกอ่อง แกงฮังเล น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว ลาบคั่ว ผักกาดจอ เมื่อมีโอกาสสำคัญหรือต้อนรับแขก ชาวล้านนานิยมจัดอาหารเหล่านี้เป็นสำรับในภาชนะทรงกลมคล้ายพาน เรียกว่า “ขันโตก” พร้อมทั้งมีธรรมเนียม พิธีการ ตลอดจนการแสดงพื้นเมือง ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเหนือซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ย้อนกลับ