อาหารไทยภาคอีสาน

Facebook Addthis

 

ด้วยสภาพภูมิประเทศของภาคอีสานเป็นที่ราบสูง พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์น้อย พืชพรรณจึงมีความหลากหลายน้อยกว่าภาคอื่น ชาวอีสานมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย และปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติรอบตัวและสัมพันธ์กับฤดูกาล อีสานจึงมักปรุงอาหารอย่างง่ายๆ จากวัตถุดิบใกล้ตัว และมักจะบริโภคทุกอย่างจากธรรมชาติ

ชาวอีสานจึงรู้จักแสวงหาสิ่งต่างๆ ที่สามารถรับประทานได้จากท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็นอาหาร ในแต่ละมื้อชาวอีสานกินข้าวเหนียวกับอาหารง่ายๆ เพียงสองสามอย่าง มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งมักเป็นผักตามฤดูกาลที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น หน้าฝนมีหน่อไม้ เห็ด หน้าแล้งมีผักหวาน ยอดอ่อนของต้นไม้ เป็นต้น ส่วนจำพวกเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปลาหรือเนื้อวัว เนื้อควาย

อาหารพื้นบ้านอีสานส่วนใหญ่แล้วจะออกรสชาติไปทางเผ็ด เค็มและเปรี้ยว ไม่นิยมรสหวาน วิธีการปรุงนิยมการแกง ต้ม ยำ คลุก หมก มีศัพท์เฉพาะด้านการปรุงเป็นภาษาท้องถิ่น เช่น ลาบ ก้อย แจ่ว ป่น อ่อม ไม่ใส่นิยมกะทิและน้ำมัน เครื่องปรุงที่สำคัญและแทบขาดไม่ได้เลย คือ ปลาร้าหรือปลาแดก ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาการถนอมอาหารของบรรพบุรุษในการหมักปลาเล็กปลาน้อยที่จับได้ตามแหล่งน้ำ ให้สามารถเก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปี นอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนแล้วยังเป็นเครื่องชูรสชั้นยอดอีกด้วย

ย้อนกลับ